by
on
under ,
Permalink

Ta även vara på din mentala hälsa

Att vårda sin psykiska hälsa är precis lika viktigt som att ta hand om sin kropp. Faktum är att fysisk och psykisk hälsa är tätt sammankopplade och påverkar varandra.

Var uppmärksam på dig själv

Att arbeta förebyggande och ta hand om sig själv är viktigt, men många av oss upplever ändå ibland att livet blir tungt och svårhanterligt. Är du uppmärksam på ditt mående har du emellertid ofta stora chanser att själv navigera dig igenom sådana perioder. Tillåt dig själv att fokusera på saker som får dig att må bra och ge dig själv tid.

Tveka inte att söka hjälp

Det är normalt att må dåligt ibland, men det är angeläget att veta att du inte behöver klara allt själv. Det finns professionell hjälp att få. Samtalsterapi finns i flera former och kan vara mycket effektiv mot olika sorters psykisk ohälsa. Något som dock visat sig vara av stor vikt är att relationen mellan patient och terapeut fungerar optimalt. Det finns forskning som visar att upp till 70% av det som ger resultat vid samtalsterapi, är patientens upplevelse av att terapeuten är empatisk och engagerad. Det är därför viktigt att matcha rätt patient med rätt terapeut.