Säkerhet på gymmet

När man går till gymmet vill man veta att det är en säker plats. Hur säkrar man ett gym på bästa sätt?

Information

Det första är att gymmet ska ha nödvändig information tillgänglig. Det kan vara vart nödutgångarna är och eventuella regler som måste följas.Informera även de anställda på hur de ska agerar utifall någonting går snett, såsom om det börjar brinna eller om det uppstår bråk eller olyckor på gymmet.

Säkerhetsverktyg

Det finns också en del saker som borde finna på gymmet för att öka säkerheten. En är en brandsläckare: då kan man själv ta hand om mindre bränder i väntan på brandbil och ambulans.Det borde också finnas en hjärtstartare. Hård träning kan leda till överbelastning av hjärtat och har någon ett hjärtproblem som de inte är medveten om, kan det leda till hjärtstopp. DÅ måste man agera snabbt och en hjärtstartare fungerar bättre än hjärt- och lungräddning (som personalen borde kunna). Man kan hyra eller köpa maskinerna, de är lätta att använda och har talande beskrivningar på vad man ska göra.Ett gym ska också ha en välfylld första hjälpenväska för personal och gymbesökare. Det ska finnas plåster, förband, desinfektion och sterila bandage. Många hanterar tunga vikter på gymmet och att tappa greppet kan innebära en bruten fot eller ett stort sår. Det är också viktigt ur hygienisk synpunkt att ingen går omkring med öppna sår på gymmet, det sprider sjukdomar och infektioner.

Uppsikt över besökarna

Det är också personalens ansvar att se till att besökarna sköter sig och hanterar utrustningen rätt. Se till att ingen hanterar stora vikter själv. Håll uppsikt över dem som tränar ensam. Se också till att gymmet har tillräckligt med utrymme för de olika övningarna och maskinerna som ni erbjuder. Om man stöter i andra som är mitt i en övning kan det bli otrevliga konsekvenser som i värsta fall slutar i riktiga skador.