Arbeta som fysioterapeut

Det som tidigare kallades för sjukgymnast heter idag fysioterapeut och är ett legitimationsyrke vilket innebär att då du utbildat dig till fysioterapeut så får en legitimation att kunna arbeta som detta. Man arbetar mycket med att förebygga så inte vi männiksor blir sjuka men också med att behandla de som har smärta och svårigheter röra sig i någon utsträckning. Det är ett arbete som är mycket nära männiksor och ofta så är det kroppskontakt under en behandling av något slag. Arbetar du idag inom något landsting men känner att du skulle vilja flytta på dig så finns det möjligheter via bemanningsföretag att få anställning på annan ort. Du kanske vill arbeta inom en privat vårdsektor, företagshälsovård eller på något annat sätt med fysioterapi. Det finns många möjligheter inom området som fysioterapeut.Du arbetar i närhet till läkare och arbetsterapeuter. Man kan även arbeta med idrottspersoner och samarbeta med massöser för något idrottslag. Det kan också vara fråga om rehabilitering efter någon skada. Tillsammans med patienten så bestämmer man en målsättning huruvida träning och behandling utföras för att få bästa resultat. Det kan bli en individuell träningsform och behandling beroende på hur patientens livssituation ser ut.Som person så bör du kunna arbeta självständigt då du har ett ansvar för behandlingar som du ger. Du ska också kunna ge inspiration till de patienter du möter. Att kunna läsa av andra människor och även kunna samarbeta med andra inom vården men också patientens anhöriga kan ingå i arbetsuppgifterna. Om du arbetar inom sjukvården så ingår du ofta i ett team av annan personal. Det kan vara läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.