Våra tre vanligaste sjukdomar

Några av de vanligaste sjukdomarna som vi har i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och fetma. Sjukdomarna hänger ofta ihop med livsstil, men påverkas även i hög utsträckning av gener. Just hjärt- och kärlsjukdomar kan höra ihop med fetma, något som blivit vanligare i Sverige. Bland hjärt- och kärlsjukdomar är några av de vanligare sjukdomarna stroke, diabetes och hjärtinfarkt.Stroke innebär att man får både hjärtinfarkt och en hjärnblödning samtidigt. Ibland uppstår en stroke av att man får en propp i någon av hjärnans pulsådror. Detta medför att hjärnan inte får blodet som den behöver och den allvarligaste utgången är döden. Om någon i din närhet drabbas av en hjärtinfarkt kan du rädda liv genom att ha en hjärtstartare hemma. Förutom att en hjärtstartare kan rädda liv, är det även bra om du själv går en kurs i hjärt-lungräddning. Kursen kan du anmäla dig till direkt på nätet.Diabetes är också en vanlig sjukdom och det finns olika varianter. Typ 1-diabetes är vanligast bland barn och ungdomar och den innebär att kroppen saknar förmåga att själv producera insulin. Kroppens immunförsvar förstör insulinproduktionen i kroppen. Om kroppen inte får rätt insulinmängd dör man. Idag finns bra hjälp och mediciner som gör att man kan leva utan större problem med diabetes. Typ 1-diabetes går inte att förhindra, men typ 2 gör det. Det gäller att hålla igång med motion, träning och hälsosam kost. Att vara aktiv och motionera är såklart även bra mot en hel del andra sjukdomar, som fetma som i sin tur kan orsaka hjärt- kärlsjukdomar.

Kan man motverka cancer?

Cancer är också vanligt i Sverige och det finns många olika sorter. Några av de vanligaste cancerformerna är bröst-, hud- och prostatacancer. Eftersom flera av cancerformerna orsakas eller förvärras av livsstilar, går det även att motverka vissa former av cancer. Hudcancer har exempelvis ökat på grund av att fler solar på ett ohälsosamt sätt. Det enklaste sättet att motverka hudcancer är att sluta bränna sig i solen. Att även lägga ner rökning och snusning, samt att äta mindre rött kött är också bra.